Wręczenie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi.  / Sygn. FIL00872
FOT. STEFAN LINDBLOM

Dziś rocznica!

2014-12-10 15:25:58

34 lata temu, 10 grudnia 1980 r., Czesław Miłosz odebrał literackiego Nobla. Do jej przyznania bardzo przyczynił się Jerzy Giedroyc, prowadząc od lat różne akcje, pisząc listy i budując miłoszowskie lobby na całym świecie, ale głównie w Szwecji. Pomysł walki o Nobla dla Miłosza narodził się już w 1958 roku! Dowodem są min. listy Redaktora do Andrzeja Bobkowskiego czy Norberta Żaby, szwedzkiego korespondenta "Kultury" List Jerzego Giedroycia do Norberta Żaby (ostatni na stronie) 

7 grudnia 1980 r  Anna Frajlich rozmawiała z Czesławem Miłoszem na antenie Radia Wolna Europa.
- Część pierwsza
- Dokończenie
(nagranie pochodzi z portalu Polskiego Radia "Radia Wolności") 
 
Fotografie z uroczystości wręczenia Miłoszowi Nobla z archiwum IL

"Mowy miane w Sztokholmie przy wręczaniu nagrody Nobla" "Kultura, 1981, nr 1/400-2/401, s. 13

Czesław Miłosz o wsparciu, jakie mu udzieliła „Kultura”
Nagranie w Maisons-Laffitte, 1985 r., fragment filmu "Kultura" Agnieszki Holland i Andrzeja Wolskiego
 
List Katarzyny Gruber do Jerzego Giedroycia w sprawie uroczystości noblowskich
 
Dwa listy Jerzego Giedroycia do Czesława Miłosza pełne charaterystycznych dla Redaktora instrukcji (dwa ostatnie na stronie)