Stanisław Vincenz, "Po stronie pamięci", wyd. Instytut Książki 2016. / Sygn. sm00270
© INSTYTUT LITERACKI

Eseje Stanisława Vincenza

2016-03-17 11:23:44

Nakładem instytutu Książki, w serii "W kręgu paryskiej >Kultury<" ukazał się właśnie tom esejów Stanisława Vincenza "Po stronie pamięci". Po raz pierwszy zbiór został wydany w 1965 r, w Instytucie Literackim, obecne wydanie jest pierwszym wydaniem krajowym. Przedmowę napisał Czesław Miłosz, a posłowiem opatrzył prof. Andrzej S. Kowalczyk. W porównaniu z pierwszym wydaniem tom jest bogatszy o trzy eseje (w sumie 15 tekstów), pierwotnie pominiętych przez Cz. Miłosza lub J. Giedroycia. Jak zwykle bardzo starannie wydana książka, jest już dziesiątą z serii.

Materiały powiązane