Gustaw Herling-Grudziński. Maisons-Laffitte, 1986. / Sygn. FIL00042
FOT. BOLESŁAW EDELHAJT

Konkurs rozstrzygnięty!

2018-01-08 15:25:01
WYNIKI KONKURSU ogłoszonego przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundację Kultury Paryskiej (1. edycja - 2017 r.)
Decyzja jury była jednomyślna: laureatką konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu w 2017 roku została Pani Monika Podkówka. Gratulujemy! 
Na ogłoszony w ubiegłym roku konkurs nadesłano jedną rozprawę doktorską i dwie prace magisterskie. Jury w składzie: Bogumiła Berdychowska, prof. Rafał Habielski, Wojciech Sikora, prof. Rafał Stobiecki, dr Marek Żebrowski – jednomyślnie postanowiło nie przyznawać nagrody w kategorii rozpraw doktorskich, a w kategorii prac magisterskich nagrodzić Panią Monikę Podkówkę za pracę pt. „Tropami ‘przygody’ dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach Tempo Presente”, obronioną w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2015/2016.
Nagroda wynosi 7.000 (siedem tysięcy) złotych (brutto).
Niebawem na naszym portalu opublikujemy nagrodzoną pracę.  
O wyborze zadecydowała zarówno tematyka pracy – analiza włoskiej części dziennikarskiego dorobku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – jak i sposób ujęcia tematu, znamionujący warsztatowe umiejętności Autorki oraz kulturę metodologiczną. Jest to bez wątpienia praca pionierska, odsłaniająca i ciekawie analizująca nieznaną w kraju część twórczości autora „Innego świata”. Praca ta jest też rzadkim w literaturze przedmiotu przykładem przyjrzenia się aktywności ludzi „Kultury” poza polskim kręgiem. Pani Monika Podkówka potrafiła osadzić dziennikarskie próby Herlinga na szerokim tle inicjatyw związanych z Kongresem Wolności Kultury, ogólnej wiedzy włoskiego czytelnika na temat ZSRR i obozu komunistycznego, wreszcie umiejętnie połączyła swoje interpretacje z wcześniejszymi ustaleniami badaczy twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
***
Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu – prace, obronione w latach 2017-18 mogą być nadsyłane do 1 sierpnia 2018 roku. Regulamin konkursu znaleźć można na portalu Instytutu Literackiego: http://www.kulturaparyska.com/pl/aktualnosci/1/konkurs
Serdecznie dziękujemy za ufundowanie tegorocznej nagrody Pani prof. dr hab. Iwonie Hofman, kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS w Lublinie.
***
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem: kultura@kultura.fr
 
Anna Bernhardt - Fundacja Kultury Paryskiej
Wojciech Sikora - Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura
 
 

 

Materiały powiązane