Wydany nakładem Instytutu Książki, z okazji 110 rocznicy urodzin Redaktora Giedroycia i 70 rocznicy powstania Instytutu Literackiego, polsko-rosyjski tomik zawierający tekst Józefa Czapskiego pt "Kultura". / Sygn. sm00242
FOT. STANISŁAW MANCEWICZ

"Kultura" Czapskiego!

2016-01-21 10:01:35

Nakładem Instytutu Książki (dzięki dla Andrzeja Peciaka!) ukazał się właśnie polsko-rosyjski tomik, zawierający tekst Józefa Czapskiego pt. „Kultura”. Jest to tekst napisany w 1977 roku, do 12 numeru paryskiego pisma emigracji rosyjskiej „Kontinient”, wydawanego przez Władimira Maksimowa. Czapski, wraz z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim byli członkami kolegium redakcyjnego „Kontinientu”. Tekst powstał na zamówienie redakcji i i jest opowieścią o tym czym jest „Kultura”, Instytut Literacki i kim są ludzie tworzący te instytucje. Tom (niebawem w księgarnich) wydano w nakładzie 400 egzemplarzy (w tym sto numerowanych) z okazji 110. rocznicy urodzin Redaktora i 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Obie te rocznice będziemy obchodzić w tym roku! 

Materiały powiązane