Adam Ciołkosz "Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska", Jędrzej Piekara "Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera". Seria "Jerzy Giedroyc i...". Łódź-Paryż 2021 / Sygn. JN00001
© INSTYTUT LITERACKI

"Jerzy Giedroyc i... " - nowa seria wydawnicza

2022-03-30 10:10:09

"Jerzy Giedroyc i..." to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacje mają przybliżać historię Instytutu Literackiego w Paryżu. Serię będą tworzyć indywidualne i zbiorowe monografie naukowe, naukowe edycje archiwaliów i korespondencji oraz problemowe antologie tekstów z "Kultury" i "Zeszytów Historycznych".

Ukazały się dwa pierwsze tomy: reedycja tomu "Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska" Adama Ciołkosza w opracowaniu i z posłowiem Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego oraz monografia "Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera" autorstwa Jędrzeja Piekary.