Jerzy Giedroyc. Paryż, zdjęcie z lat 1950-60 / Sygn. FIL00158
FOT. BERNARD POINSSOT

Rocznica śmierci Redaktora

2017-09-14 16:32:14

”Nie odbieram śmierci Giedroycia jako końca epoki. Przecież to on jest współtwórcą nowej epoki”  – (W. Karpiński)