Zdjęcie
Jerzy Giedroyc i Leopold Unger. Konferencja w Instytucie Polskim, Paryż, 18 XII 1999 r. / Sygn. FIL00023
FOT. BOGDAN KONOPKA

Postacie powiązane

Stypendium im. L. Ungera

2015-03-18 11:41:54
Rozpoczął się nabór wniosków do III edycji ogólnopolskiego Stypendium im. Leopolda Ungera. Stypendium przyznaje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 2013 roku. Mogą się o nie ubiegać młodzi dziennikarze i adepci dziennikarstwa - studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35. roku życia, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami. Kapituła Stypendium, oceniając kandydatów, w szczególności bierze pod uwagę opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne, pracę na rzecz mediów studenckich, współpracę z mediami internetowymi oraz udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia, laureaci Stypendium zostają wyłonieni do 15 czerwca 2015 r.

Nagrody:
  1. Stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki.
  2. Stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli.
  3. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie.
  4. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie.
  5. Stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej informacji, w tym wniosek, regulamin i informacje o poprzednich edycjach.

Patronat medialny nad stypendium sprawują: "Gazeta Wyborcza", "Le Soir" i "Polityka"

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony