Aleksander Janta-Połczyński, lata 30. XX w. Fotografia z leksykonu "Czy wiesz kto to jest?" pod red. Stanisława Łozy, wyd. Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1938 r.. / Sygn. sm00168
© INSTYTUT LITERACKI

ALEKSANDER JANTA-POŁCZYŃSKI

Teksty najważniejsze


ALEKSANDER JANTA-POŁCZYŃSKI


Wracam z Polski
„Kultura” 1948, nr 12