Aleksander Janta Połczyński / Sygn. AB00139
© INSTYTUT LITERACKI

ALEKSANDER JANTA-POŁCZYŃSKI

Piszą o Aleksandrze Jancie-PołczyńskimMałgorzata Ptasińska, Czapski-Anders-Giedroyc. Trzy listy w sprawie Janty
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 138