Zdjęcie
Anna Supruniuk / Sygn. AB00156
© INSTYTUT LITERACKI
Powrót do listy

ANNA SUPRUNIUK

Biografia


HISTORYK
ur. 21 września 1962 r. w Płońsku


Publicystka, historyk średniowiecza, nauk pomocniczych historii, nauki w XX w., archiwistka, bibliograf.
Absolwentka historii, specjalizacja archiwalna, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1987). W latach 1983-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (głównie prasy toruńskiej, studenckiej); w latach 1985-1989 współzałożycielka (wspólnie z M.A. Supruniukiem) oficyny wydawniczej TO –Toruńska Oficyna, która opublikowała przedruki Instytutu Literackiego, w tym książki G. Herlinga-Grudzińskiego, M. Danilewicz Zielińskiej, Z. Herberta, J. Kaczmarskiego i innych. Kolporter wydawnictw TO, redaktorka części książek. W latach 1987-1988 – współzałożycielka i redaktorka (wspólnie z M.A. Supruniukiem) czasopisma poświęconego literaturze emigracyjnej „Eutopa” (z. 1-4). Na początku 1989 r. założyła (wspólnie z M.A. Supruniukiem) Toruńskie Towarzystwo Książki Nieocenzurowanej.
Kurator (wspólnie z M.A. Supruniukiem) wystawy „Emisariusze innej Polski. Instytut Literacki w Paryżu 1946-1992” (1992). Kierownik Archiwum UMK (od 2011). 
Współautorka dwóch ostatnich tomów bibliografii wydawnictw Instytutu Literackiego. Autorka tekstów do „Kultury”.
 
Jej główne zainteresowania badawcze to historia średniowiecza, w tym studia nad elitą polityczną książęcego Mazowsza (do roku 1526), relacje mazowiecko-polskie w końcu XIV i I połowie XV w., historia emigracji polskiej w XX w., dzieje kultury i nauki polskiej w Toruniu w XX w. ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dzieje Uniwersytetu Wileńskiego od 1773 do 1945 r.

Główne publikacje:
 • „Kultura” 1988-1996. „Zeszyty Historyczne” 1988-1996. Działalność wydawnicza 1988-1996, Instytut Literacki, Paryż (współautor: M.A. Supruniuk; 1997);  
 • Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV. Studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku (1998);
 • Massonius Marian P., Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego 1781-1832. Notatki z wykładów w roku akademickim 1924/1925 (redakcja, 2005);
 • Stefania Kossowska, Definicja szczęścia. Listy do Anny Frajlich (1972-2003) (redakcja i opracowanie, 2007);
 • Szkice o rycerstwie mazowieckim XIV/XV wieku (2008);
 • Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach 1919-1939 (współautor, 2009);
 • Mazowsze Siemowitów 1341–1442. Dzieje polityczne i struktury władzy (2010);
 • Ex oriente ad finem terrae: Polish Knights on the way to Santiago de Compostela in 14th and 15th century (2010);
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w fotografiach: 1945-2010. Nicolaus Copernicus University in photographs: 1945-2010, t. 1-3 (współautor, 2011);
 • Bibliografia. „Kultura” (1997-2000). „Zeszyty Historyczne” (1997-2010). Działalność wydawnicza (1997-2010). „Fragments” (1973-1979),  Association Institute Litteraire „Kultura” et all., Paryż-Warszawa-Toruń (współautor: M.A. Supruniuk; 2013);
 • Drugi obieg wydawniczy (1974) 1976-1990 w zasobie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: katalog kolekcji: Toruńskiej Oficyny, Toruńskiego Klubu Książki Nieocenzurowanej, Niezależnej Biblioteki i Archiwum w Toruniu oraz innych darów, t. 1-2 (współautor, 2015);
 • Tajemnicze początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: (Wilno i Lwów w Toruniu) (współautor, 2017).
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony