Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

ANNA SUPRUNIUK

Teksty najważniejsze


ANNA SUPRUNIUK


„Kultura” 1988-1996. „Zeszyty Historyczne” 1988-1996. Działalność wydawnicza 1988-1996, Instytut Literacki, Paryż 1997  (współautor: M.A. Supruniuk).

Bibliografia. „Kultura” (1997-2000). „Zeszyty Historyczne” (1997-2010). Działalność wydawnicza (1997-2010). „Fragments” (1973-1979),  Association Institute Litteraire „Kultura” et all., Paryż-Warszawa-Toruń 2013 (współautor: M.A. Supruniuk).