Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)