Jacek Krawczyk. Maisons Laffitte 2009 r. / Sygn. sm00456
FOT. TOMASZ ŁABĘDŹ

JACEK KRAWCZYK

Biografia


PRACOWNIK
ur. w 1954 r.


Pracownik Instytutu Literackiego , archiwista, bibliotekarz.
Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał we Francji, pracował w paryskim Komitecie „Solidarności”. W Instytucie Literackim zatrudniony w latach 1985-2009. W 1995 r. otrzymał Nagrodę Przyjaźni i Współpracy „Kultury”. W latach 2003-2009 był redaktorem pisma „Zeszyty Historyczne”. W czasie gdy pełnił funkcję redaktora w 2009 r. w dowodzie uznania za wkład w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej uhonorował zespół redakcyjny kwartalnika „Zeszyty Historyczne” nagrodą „Kustosza Pamięci Narodowej” im. Grzegorza Jakubowskiego.
Wybrane publikacje: Bibliografia : „Zeszyty Historyczne” 1-110 (1962-1994) (współautor, 1995); Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa: przyznane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Warszawski, (współredaktor, 1999); Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, Listy 1949-1956, t. 1-2 (współredaktor, 1999); Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz, Listy 1945-1963, (współredaktor 2000); Bibliografia prac Krzysztofa Pomiana, 1953–2015 [w:] Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze (2000).
Bibliografia
100 tysięcy listów: z Jackiem Krawczykiem, redaktorem „Zeszytów Historycznych”, edytorem i opiekunem archiwum „Kultury”, rozmawia Andrzej Franaszek, „Tygodnik Powszechny” 29 IX 2006, nr 40, s. 24.