Zdjęcie
Michał Giedroyć z dziećmi. Kasia, Róża, Maria. Fetcham 1978 / Sygn. FIL00725
© INSTYTUT LITERACKI
Powrót do listy

MICHAŁ GIEDROYĆ

Biografia


PUBLICYSTA, HISTORYK
ur. 25 stycznia 1925 r. w Łobzowie k. Dereczyna (dziś na Białorusi)
zm. 29 grudnia 2017 r. w Oxfordzie
Pseudonim: Jan Kotczyn

Inżynier konstrukcji lotniczych, specjalista d.s planowania przemysłowego, publicysta, badacz środniowiecznej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kuzyn Jerzego Giedroycia.
Urodził się w majątku Łobzów k. Dereczyna (dziś na Białorusi) syn Tadeusza (senatora II RP) i Anny Szostakowskiej. W latach 1940-1942 na zesłaniu w Zachodniej Syberii, w sierpniu 1942 r. ewakuowany z wojskiem polskim do Iranu. Absolwent (matura) Junackiej Szkoły Kadetów na Środkowym Wschodzie (1944-1946). W Wielkiej Brytanii od 1947 r.
Ukończył studia inżynierii lotniczej z matematyką stosowaną na Uniwersytecie Londyńskim (1947-1951). Specjalista ds. konstrukcji i eksploatacji samolotów, pracował w Wielkiej Brytanii i na Dalekim Wschodzie (m.in. w Hong Kongu). Był też doradcą i konsultantem ds. planowania przemysłowego m.in. w Indiach, autorem wielu artykułów i opracowań naukowych, też historycznych na łamach pism angielskich, francuskich, amerykańskich, włoskich, kanadyjskich i polskich.
Od połowy lat 60. prowadził badania naukowe dotyczące litewskiego średniowiecza, zajmował się również historią rodu Giedroyciów.
W 1989 r. wyróżniony magisterium honoris causa uniwersytetu w Oxfordzie za działalność na polu doradczo-konsultacyjnym. W „Zeszytach Historycznych” (nr 80/1987) opublikował tekst „Chrystianizacja Litwy (Pierwsze kontakty - XIII wiek)”.

Tu można obejrzeć kilka DOKUMENTÓW związnych z Michałem Giedroyciem, m.in. tekst Zbigniewa Judyckiego z Kwartalnika Biograficznego Polonii, świadectwo dojrzałości oraz rękopis życiorysu. 

Wybrane publikacje:
Książki:

 • Okrężna droga życiowa Anny z Szostakowskich Giedroyciowej 1894-1976 (2004)
 • Na krawędzi krateru. Wspomnienia, (2010; wydanie angielskie 2010; litewskie 2013)

Artykuły:

 • The rules of Thirteenth-Century Lithuania. A search for the origins of Grand Duke Traidenis and his kin, "Oxford Slavonic Papers" 17 (1984), s. 1-22
 • The Arrival of Christianity in Lithuania. Early Contacts (Thirteen Century), "Oxford Slavonic Papers" 18 (1985), s. 1-30
 • Chrystianizacja Litwy. (Pierwsze kontakty - XIII wiek), "Zeszyty Historyczne", 1987, z. 80, s. 3-32
 • The Ruthenian-Lithuanian Metropolitanates and the Progress of Christianisation (1300-1458) [w:] Le origini e le sviluppo della cristianit slavo-bizantina, a cura di S.W. Świerkosz-Lenart, Roma 1992, s. 315-342
 • The Rulers of Thirteenth Century Lithuania. The Theory of Anglo-Saxon Origins, "Lituanistica" 5 (1994), nr 2, s. 3-21
 • Wojna i konspiracja na Wschodzie 1917-1918. Działalność Tadeusza Giedroycia, "Przegląd Wschodni" 5 (1998), z. 3, s. 523-541
 • Przekazanie Litwie odlewów maski pośmiertnej Jerzego Giedroycia (23-25.5.2001), "Zeszyty Historyczne" 2001, z. 137, s. 169-172
 • Ród Giedroyciów i tradycje Rzeczypospolitej Wielu Narodów [w:] Aktualność przesłania paryskiej "Kultury" w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, red. Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2007, s. 33-42
 • Rekonstrukcja genealogii i miejsce w historii (na przykładzie klanu Giedroyciów) [w:] Ta pamięć w nas tkwi... Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności, red. I. Goral, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2008, s. 49-66
 • Giedroyciowie na eksport na Wschód i Zachód (W i Z) [w:] Ta pamięć w nas tkwi... Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności, red. I. Goral, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2008, s. 67-74

W Internecie:
http://museum.gulagmemories.eu/pl/salle/michal-giedroyc (dostęp styczeń 2018)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony