Audiencja u papieża Jana Pawła II. Michał Giedroyć z rodziną. Watykan 1987 / Sygn. FIL00726
© INSTYTUT LITERACKI

MICHAŁ GIEDROYĆ

Teksty najważniejsze


MICHAŁ GIEDROYĆ


Chrystianizacja Litwy (Pierwsze kontakty XIII wiek)
„Zeszyty Historyczne” 1987, nr 80