Zdjęcie
Mirosław Chojecki / Sygn. AB00159
© INSTYTUT LITERACKI
Powrót do listy

MIROSŁAW CHOJECKI

Biografia


PUBLICYSTA
ur. 1 września 1949 r. w Warszawie


Wydawca, redaktor, przedsiębiorca. Absolwent wydziału chemicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Wyrzucony ze studiów za udział w wydarzeniach marcowych 1968 r. Od 1976 r. członek KOR, następnie KSS KOR, organizator pomocy dla represjonowanych robotników Radomia. Drukarz korowskich pism „Komunikat” i „Biuletyn Informacyjny”. Współzałożyciel niezależnego wydawnictwa NOWa. W sierpniu '80, podczas strajku w Stoczni Gdańskiej organizował druk wydawnictw niezależnych. Wielokrotnie zatrzymywany, aresztowany i więziony. Po ogłoszeniu stanu wojennego pozostał na emigracji we Francji. Współpracownik Biura Koordynacyjnego „Solidarności” za Granicą w Brukseli, był odpowiedzialny za wysyłkę do Polski sprzętu poligraficznego. Założyciel i wydawca miesięcznika „Kontakt” w Paryżu, firm Audio-Kontakt i Video-Kontakt. W 1990 r. wrócił do Polski, a od 1991 r. jest właścicielem m.in. Grupy Filmowej Kontakt. Był także doradcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Współpracował z Redaktorem przy organizowaniu różnych form pomocy dla Kraju - w przerzutach materiałów drukarskich, bibuły, funduszy i stypendiów.

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony