Grzegorz Boguta i Mirosław Chojecki. Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza. Sztokholm 1980. / Sygn. FIL00476
© INSTYTUT LITERACKI

MIROSŁAW CHOJECKI

Piszą o Mirosławie ChojeckimNagroda Przyjaźni i Współpracy: Mirosław Chojecki
„Kultura” 1985, nr 3/450

Konflikt w „Kontakcie” - list Bronisława Wildsteina i odpowiedź Mirosława Chojeckiego
„Kultura” 1987, nr 7/478-8/479