Zofia Hertz, Halina Ratajczak i Tadeusz Wyrwa. Stacja Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Lata 90. / Sygn. FIL01921
© INSTYTUT LITERACKI

TADEUSZ WYRWA

Teksty najważniejsze


TADEUSZ WYRWA


Francja w podziemnej prasie polskiej 1940-1944
„Zeszyty Historyczne” 1991, z. 98, s. 71-76.
Polska i Europa Środkowa w konspiracyjnej prasie francuskiej 1941-1944
„Zeszyty Historyczne” 1980, z. 87, s. 33-46.
Żydzi polscy we Francji
„Zeszyty Historyczne” 1992, z. 100, s. 231-236.
Ambasador Papeé o nastrojach w Watykanie w latach 1945-1946
„Zeszyty Historyczne” 1989, z. 87, s. 219-223.
Biskup Gawlina, generał Sikorski i Watykan
„Zeszyty Historyczne” 1989, z. 90, s. 98-108.
Kościół i państwo w pierwszym dziesięcioleciu PRL (na podstawie raportów dyplomatów francuskich)
„Zeszyty Historyczne” 1987, z. 82, s. 59-85.
Likwidacja ambasady RP przy Watykanie w latach 1958 i 1972
„Zeszyty Historyczne” 1990, z. 93, s. 49-60.
Watykan a rząd polski w Angers
„Zeszyty Historyczne” 1985, z. 72, s. 182-196.