Zofia Hertz, Halina Ratajczak i Tadeusz Wyrwa. Stacja Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Lata 90. / Sygn. FIL01921
© INSTYTUT LITERACKI

TADEUSZ WYRWA

Teksty najważniejsze


TADEUSZ WYRWA


Watykan a rząd polski w Angers
„Zeszyty Historyczne” 1985, nr 72
 
Polska i Europa Środkowa w konspiracyjnej prasie francuskiej 1941-1944
„Zeszyty Historyczne” 1987, nr 80
 
Kościół i państwo w pierwszym dziesięcioleciu PRL (na podstawie raportów dyplomatów francuskich)
„Zeszyty Historyczne” 1987, nr 82
 
Ambasador Papeé o nastrojach w Watykanie w latach 1945-1946
„Zeszyty Historyczne” 1989, nr 87
 
Biskup Gawlina, generał Sikorski i Watykan
„Zeszyty Historyczne” 1989, nr 90
 
Likwidacja ambasady RP przy Watykanie w latach 1958 i 1972
„Zeszyty Historyczne” 1990, nr 93
 
Francja w podziemnej prasie polskiej 1940-1944
„Zeszyty Historyczne” 1991, nr 98
 
Żydzi polscy we Francji
„Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100