Zofia Hertz, Halina Ratajczak i Tadeusz Wyrwa. Stacja Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Lata 90. / Sygn. FIL01921
© INSTYTUT LITERACKI

TADEUSZ WYRWA

Teksty najważniejsze


TADEUSZ WYRWA


Watykan a rząd polski w Angers
„Zeszyty Historyczne” 1985, z. 72
Polska i Europa Środkowa w konspiracyjnej prasie francuskiej 1941-1944
„Zeszyty Historyczne” 1987, z. 80
Kościół i państwo w pierwszym dziesięcioleciu PRL (na podstawie raportów dyplomatów francuskich)
„Zeszyty Historyczne” 1987, z. 82
Ambasador Papeé o nastrojach w Watykanie w latach 1945-1946
„Zeszyty Historyczne” 1989, z. 87
Biskup Gawlina, generał Sikorski i Watykan
„Zeszyty Historyczne” 1989, z. 90
Likwidacja ambasady RP przy Watykanie w latach 1958 i 1972
„Zeszyty Historyczne” 1990, z. 93
Francja w podziemnej prasie polskiej 1940-1944
„Zeszyty Historyczne” 1991, z. 98