Jerzy Stempowski, Tymon Terlecki "Listy 1941-1966" wyd. Więź. Warszawa 2015. / Sygn. sm00227
© INSTYTUT LITERACKI

TYMON TERLECKI

Piszą o Tymonie TerleckimStefania Kossowska, Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza: Tymon Terlecki
„Kultura” 1998, nr 1/580-2/581

Jerzy Jarzębski i Andrzej Juszczyk (red.), Tymon Terlecki: pamięć i sumienie emigracji, Przemyśl 2009.