Jerzy Stempowski, Tymon Terlecki "Listy 1941-1966" wyd. Więź. Warszawa 2015. / Sygn. sm00227
© INSTYTUT LITERACKI

TYMON TERLECKI

Piszą o Tymonie TerleckimJerzy Jarzębski i Andrzej Juszczyk (red.), Tymon Terlecki: pamięć i sumienie emigracji, Przemyśl 2009.