Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

ZBIGNIEW HERBERT

Teksty najważniejsze


ZBIGNIEW HERBERT


17.IX, Posłaniec
           „Kultura" 1982, 5 (416)
Dęby, Bajka o gwoździu, Przemiany Liwiusza
           „Kultura” 1987, nr 1-2 (472-473)
Elegia na odejście pióra atramentu lampy
           „Kultura” 1988, nr 11 (494)
Delta
           „Kultura” 1989, nr 5 (500)
Śmierć lwa
           „Kultura” 1989, nr 5 (500)