Sławomir Mrożek w swym mieszkaniu w Krakowie, lata 90. / Sygn. sm00007
FOT. WOJCIECH NOWICKI

BiografiaDramatopisarz, pisarz, autor rysunków. Dzieciństwo spędził w Borzęcinie, z którego rodzina wyprowadziła się do Krakowa w 1937 r. W Krakowie skończył Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego, a potem studiował na różnych kierunkach. Pracę zawodową rozpoczął od publikowania rysunków w „Przekroju” i drobnych tekstów w „Dzienniku Polskim”. Jako dramatopisarz zadebiutował w 1958 r., rok później przeprowadził się do Warszawy. Wyemigrował z Polski w 1963 r. Mieszkał we Francji, Włoszech, Niemczech Zachodnich, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. W 1968 r. po raz pierwszy podjął współpracę z „Kulturą”, publikując swoje oświadczenie w sprawie inwazji na Czechosłowację. Od tego czasu publikował u Giedroycia swoje dramaty i opowiadania, zarówno w miesięczniku, jak i w Bibliotece „Kultury”. W 1996 r. wrócił do Krakowa, przeżył wylew i trzy lata intensywnej rehabilitacji. W 2008 r.  przeprowadził się jeszcze raz, do Nicei, gdzie zmarł w 2013 r.