Kazimierz Orłoś. Fot. Mariusz Kubik / Sygn. sm00127
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Kazimierzu OrłosiuWitold Wirpsza, Gogolowskie składniki 
„Kultura” 1973, nr 4
Janina Katz, Oczyść to miejsce, w którym żyjesz 
„Kultura” 1973, nr 7/8

O Kazimierzu Orłosiu w Culture.pl