Wiersz „Biblia polska” Kazimierza Wierzyńskiego poświęcony Józefowi Czapskiemu. „Parada”, nr 10/80, 5 maja 1946 / Sygn. sm00287
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Kazimierzu WierzyńskimKonstanty A. Jeleński, Trzy pory roku Kazimierza Wierzyńskiego
„Kultura”, 1961, nr 9/167
Jan Brzękowski, Druga młodość Wierzyńskiego
„Kultura”, 1964, nr 6/200
Piotr Guzy, „Czarny Polonez”
„Kultura”, 1968, nr 6/248-7/249
Józef Wittlin, Na pożegnanie Wierzyńskiego
„Kultura” 1969, nr 4/259
Gustaw Herling-Grudziński, Przebity światłem
„Kultura” 1969, nr 4/259
Józef Łobodowski, Poeta zaangażowany
„Kultura” 1969, nr 4/259
Wacław Iwaniuk, Ostatni list
„Kultura” 1969, nr 4/259.
Pamięci Kazimierza Wierzyńskiego (Wieczór poetycki w Melbourne)
„Kultura” 1969, nr 4/259
Zdzisław Marek, „Na pogrzebie Wierzyńskiego”
„Kultura” 1971, nr 4/283