Zdjęcie
Basil Kerski. ECS - Gdańsk 2014 r. fot. Grzegorz Mehring. / Sygn. sm00490
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Biografia


Basil Kerski

Publicysta
ur. 19 listopada 1969 r. w Gdańsku
Pseudonim: Basil Kerski

Menedżer kultury, redaktor, wydawca, publicysta, eseista, politolog, kurator wystaw historycznych. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku, redaktor naczelny dwujęzycznego Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG, redaktor „Przeglądu Politycznego”. Obydwa pisma kontynuują tradycję „Kultury”.

Od 1994 r. współpracownik Instytutu Literackiego, popularyzator dzieła Jerzego Giedroycia. Publikował w „Kulturze” oraz „Zeszytach Historycznych”. Redaktor przygotowanej razem z Andrzejem St. Kowalczykiem antologii „Kultury” pod tytułem „Realiści z wyobraźnią. Antologia ‚Kultury’ 1976-2000“. Publikował wiele tekstów i książek o „Kulturze” paryskiej i jej kręgu. Razem z Andrzejem St. Kowalczykiem wydał tom rozmów z Bohdanem Osadczukiem pod tytułem „Wiek ukraińsko-polski” (trzy wydanie polskie, wydania niemieckie i ukraińskie). Redaktor niemieckich zbiorów esejów Jerzego Stempowskiego. Inicjator niemieckiego wydania „Szkiców Piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego (tłumaczenie Martina Pollacka). Wydał jedną z pierwszych książek naukowych w języku niemieckim o polskiej emigracji („Die polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Denkens und der Literatur Polens im Exil”). Współinicjator i redaktor tomu encyklopedycznego o kulturze polskiej w Niemczech „Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon”.

Prowadził zespół, który stworzył w 2014 roku Wystawę Stałą Europejskiego Centrum Solidarności, jedyną ekspozycję w Europie, która dokumentuje wszystkie rewolucje antykomunistyczne na europejskim kontynencie lat 1980-1989-1991. Współkurator wielu wystaw historycznych w ECS.
Ukończył studia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jako ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej pracował w amerykańskim Aspen Institute w Berlinie (założonym przez Sheparda Stone’a), w Instytucie Badawczym Niemieckiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz w niemieckim parlamencie federalnym, Bundestagu. Był wykładowcą Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Jako politolog brał udział w wielu konferencjach międzynarodowych, w tym na Georgetown University, Columbia University czy Sorbonie.

Jako autor i redaktor opublikował w języku polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim ponad 30 książek. Jest komentatorem niemieckiego radia publicznego Deutschlandfunk. Opublikował także liczne artykuły w prasie polskiej, niemieckiej i europejskiej (m.in. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Dziennik Bałtycki, Neue Zürcher Zeitung, Der Tagesspiegel, Internationale Politik, Die Zeit-Online, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Berliner Zeitung, Le Monde Diplomatique, Sinn und Form, Osteuropa, New Eastern Europe, Aspen Review, Limes).

Jest członkiem zarządu polskiego PEN-Clubu, oprócz tego jest przewodniczącym rady naukowej francusko-niemiecko-polskiej Fundacji Genshagen, wiceprzewodniczącym rady naukowej Domu Historii Europy Parlamentu Europejskiego w Brukseli, członkiem rady Fundacji Allianz na rzecz kultury w Europie, członkiem rady naukowej Fundacji „Mur Berliński” Senatu Miasta Berlina oraz członkiem jury nagrody Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 2005 roku zainicjował Nagrodę DIALOGU Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich i redakcji Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG. Pełnił też przez wiele lat funkcję dyrektora programowego Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w Berlinie. Prowadzone przez niego Europejskie Centrum Solidarności otrzymało w 2016 r. jako pierwsza w historii polska instytucja kultury najstarszą nagrodę muzealną na kontynencie, Nagrodę Muzealną Rady Europy.

Prezydent Niemiec Joachim Gauck odznaczył go Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republik Federalnej. Prezydent Polski uhonorował go Złotym Krzyżem Zasługi RP, a prezydent Finlandii Krzyżem Kawalerskim Orderu Lwa Finlandii. Za budowę ECS minister kultury RP Małgorzata Ominalnowska odznaczyła go Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Za swoją działalność publiczną Basil Kerski został także uhonorowany Nagrodą Jerzego Turowicza, Nagrodą im Sergio Vieria de Mello, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Nagrodą im. Jabłonowskiego Uniwersytetu w Lipsku oraz Nagrodą im. Georga Dehio Federalnego Ministra Stanu ds. Kultury i Mediów.
Jest ojcem Jana i Alexandra, mieszka w Berlinie i Gdańsku.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony