Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

BiografiaSkończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Wybuch II. wojny przerwał pracę nad doktoratem z socjologii. Po wrześniu'39 przedostał się do Francji, gdzie spędził lata wojenne. Działał w Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość „Monika”, kierował także siatką wywiadowczą. 

Po wojnie był członkiem Związku Polskich Federalistów w Paryżu oraz Związku Dziennikarzy Polskich. Idei integracji europejskiej poświęcił wiele tekstów publikowanych w „Kulturze”. Związany z Radiem Wolna Europa. Redaktor naczelny wydawanego w Paryżu pisma „Polska w Europie”.