Dom Kultury od strony południowej. Maisons-Laffitte, 1955. / Sygn. FIL00057 / © Instytut Literacki

Artykuły z kwartalnika „Akcent"Poniżej udostępniamy zbiór tekstów poświęconych ludziom „Kultury”. Artykuły ukazały się na łamach lubelskiego kwartalnika Akcent".
W październiku 2020 r. redakcja kwartalnika otrzymała - za całokształt działalności - nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia. Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.
Redakcji pisma bardzo dziękujęmy za zgodę na publikację tekstów.  

Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.
Akcent nr 1/1988

Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji.
Akcent nr 1/1989

Jerzy Święch: Iwaniuk.
Akcent nr 3/1990

Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne.
Akcent nr 1/1991

Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce.
Akcent nr 4/1991 i  Akcent nr 4/2000

Wacław Iwaniuk; Gombrowicz i inni.
Akcent nr 1/1992

Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)  
Akcent nr 1/1997

Bogusław Biela; Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”.
Akcent nr 3/2000

Stanislaus Blejwas o Polonii amerykańskiej.
Akcent nr 4/2000

dward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001)
Akcent nr 3/2002

Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość
Akcent nr 4/2009


Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje
Akcent nr 4/2009
 

Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre.
Akcent nr 1/2011

Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w oprac. Habielskiego].
Akcent nr 2/2013

Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach.
Akcent nr 3/2013

Wojciech Białasiewicz; O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
Akcent nr 1/2014

Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną
Akcent nr 3/2015

Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja.
Akcent nr 1/2017

Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego.
Akcent nr 3/2017

Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie.
Akcent nr 4/2018

Iwona Hofman: Antologia Czapskiego.
Akcent nr 1/2020

Tomasz Kłusek: Wszyscy jesteśmy emigrantami...
Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin.
Akcent nr 1/2020

Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony,
a pan nie wsiadasz?
Akcent nr 3/2020

Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy)
Akcent nr 4/2020

Plik do pobrania: Święch o Łobodowskim_Akcent1989_1(35).pdf

Plik do pobrania: Łukasz Marcińczak Giedroyc – Sokrates czy Robespierre Akcent 2011 nr 1 str11-23 (1).pdf

Plik do pobrania: Iwona Hofman Nikt mi go nie zastąpił – Juliusz Mieroszewski Akcent 2_2013 strony-126-129.pdf

Plik do pobrania: Tomasz Kłusek Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja Akcent 1_2017 strony19-30.pdf

Plik do pobrania: Łukasz Marcińczak Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie Akcent_2018_4 strony-90-98.pdf

Plik do pobrania: Józef Franciszek Fert Śladami Józefa Łobodowskiego Akcent 3_2017 strony-107-110.pdf

Plik do pobrania: Jan Sochoń_Lebenstein-droga przez ucho igielne_Akcent 1991 nr 1 (1).pdf

Plik do pobrania: Jerzy Święch_Jeleński i jego antologia_Akcent 1988 nr 1.pdf

Plik do pobrania: Wróblewski_Listy Leszczy do Kowalika_Akcent 3_2013 str. 11-62.pdf

Plik do pobrania: Jerzy Święch Iwaniuk_Akcent 1990_3(41)-strony-54-59.pdf

Plik do pobrania: Edward Zyman o Iwaniuku_Akcent 2002 nr 3 str. 10-13.pdf

Plik do pobrania: Mostwin o emigracji_Akcent 1991 nr 4 oraz 2000 nr 4.pdf

Plik do pobrania: Wojciech Białasiewicz _ KIsiel o Polsce do amerykańskiej Polonii _ Akcent 1_2014 strony 79-88.pdf

Plik do pobrania: Bogusław Biela o ukraińskiej antologii Kultury. Akcent 2000 nr 3.pdf

Plik do pobrania: Stanislaus Blejwas o Polonii amerykańskiej. Akcent 2000 nr 4.pdf

Plik do pobrania: Wacław Iwaniuk_Gombrowicz i inni. Akcent 1992, nr 1.pdf

Plik do pobrania: ALINA KOCHAŃCZYK Włochy były jego drugą ojczyzną - Akcent 3 2015 strony 32-39.pdf

Plik do pobrania: ALINA KOCHAŃCZYK Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość - Akcent 2009 nr 4 strony 116-121.pdf

Plik do pobrania: RADOSŁAW BORZĘCKI Historia neapolitańskiego mostu - Akcent 1997 nr 1 strony 77-84.pdf

Plik do pobrania: ŁUKASZ MARCIŃCZAK Życie i inne fikcje - Akcent 2009 nr 4 stronyh 10-20.pdf

Plik do pobrania: Hofman o antologii Czapskiego_Akcent 1_2020 strony 109-111.pdf

Plik do pobrania: Kłusek o Danucie Mostwin_Akcent 1_2020 strony 51-63.pdf

Plik do pobrania: Marcińczak o Gombrowiczu i Iwaniuku_Akcent_2020_nr_3 strony 89-95.pdf

Plik do pobrania: Hofman o Jeleńskim_Akcent 4_2020 strony 121-129-1.pdf

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT

Zsyłka po francusku >>
Papier, litera, kolor, kreska >>
Radziecki czy sowiecki? >>
Adresy Jerzego Giedroycia >>
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki >>
Czartoryski - Giedroyc >>
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego >>
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli" >>
Kurier Polski w Bukareszcie >>
Doświadczenia i refleksje... >>
Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente” >>
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku >>
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego >>
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”. >>
Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem >>
Polskie dzieci w Isfahanie >>
Artykuły z kwartalnika „Akcent" >>
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem >>
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaka >>
Spisy czasopism w AIL >>
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte >>
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia >>
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego >>
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej >>
Wybór Zofii >>
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika >>
Pan Henryk >>
Historyjki z... >>
Czarujące umarlaki >>
Wspaniałe Varitypery >>
Oda do Blacka >>
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie >>
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia >>
75. rocznica powstania Instytutu Literackiego >>
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury" >>
Laureaci nagród „Kultury” >>
O listach Adama Zagajewskiego i nieopublikowanym wspomnieniu o Zbigniewie Herbercie >>