Jak znaleźć nowych czytelników w Ameryce?

1948-05-28, Marian Kamil Dziewanowski - Jerzy Giedroyc

M.K. Dziewanowski nie szczędząc pochwał pod adresem „Kultury” proponuje sporządzenie listy „tej niewielkiej grupki kulturalnych czytelników, którzy mogliby być kolejnymi odbiorcami pisma”.