Żadnych szans na pismo polskie lub po angielsku dla Polaków w Stanach Zjednoczonych.

1950-02-14, Marian Kamil Dziewanowski - Jerzy Giedroyc

Dziewanowski pesymistycznie zapatruje się na szanse powstania polskiego pisma, jedyną możliwość widzi w piśmie po angielsku, o charakterze ogólnoeuropejskim, robionym przez przedstawicieli ujarzmionych narodów.