Przydział żywności tylko na imienne listy...

1942-07-18, gen. Panfilow - Władysław Anders

Gen. Anders domagał się w liście z 21 czerwca 1942 r. przydziałów na pełny ustalony skład pułku (44.000), ale gen. Panfilow odpowiada, że wolno przyznawać przydziały tylko według realnych list, w miarę napływu ludzi.