Polecenia w sprawach Instytutu

1946-03-31, Jerzy Giedroyc - Adela Dziadulska

Jerzy Giedroyc przekazuje Adeli Dziadulskiej (w Paryżu), co trzeba załatwić, żeby umożliwić Instytutowi funkcjonowanie.