Działalność wydawnicza

1946-03-29, Jerzy Giedroyc - Stanisław Sadkowski

Jerzy Giedroyc opisuje Stanisławowi Sadkowskiego plany, które zamierza zrealizować w ramach Instytutu - m.in. stworzenie czasopisma umożliwiającego poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny.