Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

JAKUB KARPIŃSKI

Teksty najważniejsze


JAKUB KARPIŃSKI


Jan Nowicki [J. Karpiński], Mówi Warszawa... (I),  „Kultura” 1972, nr 9 (300), s. 107-120. 
Jan Nowicki [J. Karpiński], Mówi Warszawa... (II), „Kultura” 1972, nr 10 (301), s. 106-138.
Jan Nowicki [J. Karpiński], Co słychać nowego?, „Kultura” 1977, nr 6 (357), s. 63-73.
Marek Tarniewski [J. Karpiński], Odważne teksty obywatelskie, „Kultura” 1984, nr 3 (438), s. 151-153.
Marek Tarniewski [J. Karpiński], Tezy o frakcjach, „Kultura” 1984, nr 6 (441), s. 75-80.
Jan Nowicki [J. Karpiński], Gwałt i perswazja, „Kultura” 1984, nr 9 (444), s. 58-66.
J. Karpiński, Idee połączone i rozłączone, „Kultura” 1993, nr 12 (555), s. 3-7. 
J. Karpiński, Lekcja anatomii (Makrosocjologia i sowietologia), „Zeszyty Historyczne” 1991, nr 95, s. 3-19.