Bracia Marek, Wojciech, Jakub Karpińscy z ojcem Zbigniewem - fotografia portretowa. / Sygn. FIL01755
© INSTYTUT LITERACKI

JAKUB KARPIŃSKI

Piszą o Jakubie KarpińskimMikołaj Piątek, „Porcja wolności” Marka Tarniewskiego, „Kultura” 1980, nr 5 (392), s. 131-133. 
Mariusz Kubik,  Jakub Karpiński - badacz historii jawnej (zweryfikowany dostęp w kwietniu 2014).  
Wypowiedzi o Jakubie Karpińskim (zebrał i opracował Mariusz Kubik) mówią m.in.: Władysław Bartoszewski i Jan Nowak-Jeziorański: Pamięć o Jakubie Karpińskim (zweryfikowany dostęp w kwietniu 2014).