Pierwszy numer londyńskiej "Trybuny" oficjalnego pisma NiD-u. Zbigniew Jordan i Jerzy Prądzyński byli czołowymi publicystami tej gazety. / Sygn. sm00049
© INSTYTUT LITERACKI

JERZY PRĄDZYŃSKI

Teksty najważniejsze


JERZY PRĄDZYŃSKI


"Listy z Niemiec"
 
"Kultura" nr 12/62, 1952 
"Kultura" nr 10/60, 1952
"Kultura" nr 09/59 1952
"Kultura" nr 7/57-8/58, 1952
"Kultura" nr 06/56, 1952
"Kultura" nr 02/52-03/53, 1952
"Kultura" nr 04/66, 1953
"Kultura" nr 02/64-03/65, 1953
 
 
"Targi" frankfurckie
"Kultura" nr 04/54, 1952
Na otwarcie polskiej stacji Free Europe
"Kultura" nr 05/55, 1952
Między Francją a Polską
"Kultura" nr 01/63, 1953
Wspólnota doli
"Kultura" nr 05/67, 1953