Jerzy Prądzyński - lata 30. XX w. Fotografia z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00196
© INSTYTUT LITERACKI