Zygmunt Hertz, Maria Czapska z psem i Gustaw Herling-Grudziński. Maisons-Laffitte, zdjęcie z lat 1970-80 / Sygn. FIL00245
© INSTYTUT LITERACKI

MARIA CZAPSKA

Teksty najważniejsze


MARIA CZAPSKA


Norwid odzyskany
           „Kultura”, 1947, nr 2-3, s. 172-183
Mickiewicz znów aktualny
           „Kultura” 1948, nr 4, s. 145-149
Z tamtego świata
           „Kultura” 1948, nr 9-10, s. 194-206
Z doświadczeń Wielkiej Emigracji
           „Kultura” 1949, nr 16-17, s. 220-235
Pamięci Bernanosa
           „Kultura” 1950, nr 5/31, s. 148-151
Wacław Borowy
           „Kultura” 1951, nr 2/40-3/41, s. 87-92
Ojciec Kolbe
           „Kultura” 1950, nr 10/36, s. 149-152
Rozważania hamburskie
           „Kultura” 1951, nr 1/39, s. 23-35
Szkoły i dzieci
           „Kultura” 1951, nr 12/50, s. 59-72
„Fortuna Cezara”
           „Kultura”  1952, nr 4/54, s. 61-69
Jak nie należy pisać o świętych
           „Kultura” 1953, nr 3/77, s. 136-140
„Coś ty ucznił ludziom Mickiewiczu”
           „Kultura” 1955, nr 3/89, s. 120-127
W odpowiedzi red. Turowiczowi
           „Kultura” 1957, nr 6/116, s. 52-54
Oko za oko
           „Kultura” 1959, nr 1/135-2/136, s. 3-10
Świadkowie „sprawy Bożej”
           „Kultura” 1969, nr 6/152, s. 45-54
Alleluja
           „Kultura” 1964, nr 1/195-2/196, s. 22-26
Szlachectwo roku Mickiewiczów
           „Kultura” 1967, nr 4/234, s. 135-139
Powstanie Warszawskie inaczej
           „Kultura”1970, nr 10/277, s. 127-133
Dwieście ciotek
           „Kultura” 1960, nr 7/153-8/154, s. 221-224
Rozmowy - wspomnienie o Helenie Radlińskiej
           „Zeszyty Historyczne” 1971, nr 19, s. 98-128