Zdjęcie
Piotr Wandycz / Sygn. FIL00359
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Piszą o Piotrze Wandyczu


Piotr Stefan Wandycz

Historyk
ur. 20 września 1923 r. w Krakowie
zm. 29 lipca 2017 r. w Branford (Connecticut, USA)
Pseudonim: P.W., Piotr Stefan Wandycz

Piotr Wandycz [w:] Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Warszawa 2001, s. 332;

H. Bułhak, Piotr Wandycz. Historyk Polski na emigracji i w ojczyźnie [w:] „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” nr 30 (1995), s. 14-16;

A. Nowak, Wandycz Piotr Stefan [w:] Emigranci o sobie, „Arka” (1985), nr 15, s. 46-49;

Wandycz Piotr Stefan [w:] Villardczycy. Słownik biograficzny, red. E. Stączek, Wrocław 2000;

R. Habielski, Piotr Wandycz [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, t. I, Lublin 2000, s. 459-460;

M. B. Biskupski, N. Pease, A. Cienciała, Piotr S. Wandycz – Pionier badań w Ameryce nad dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. [w:] „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” nr 30 (1995), s. 5–13;

M. Szczerbiński, Od polityki do historii. Zarys biografii Piotra Stefana Wandycza [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, pod red. J. Farysia, R. Nira i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 7-12 (tamże fot. I dalsza literatura);

B. Rynkiewicz, Bibliografia prac Piotra Stefana Wandycza [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 13-30;

R. Stobiecki, Redakcja „Zeszytów Historycznych” – wkład Piotra Wandycza. [w:] „Zeszyty Historyczne” z perspektywy półwiecza red. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, Warszawa 2017, s. 53-68.

R. Stobiecki, Klio za Wielką Wodą. Historycy polscy w Stanach Zjednoczonych po 1945, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2017;

Piotr Wandycz, Żaden naród nie wybiera swojej historii, wybór, opracowanie i posłowie R. Stobiecki, S. M. Nowinowski, Wydawnictwo Instytut Książki, Paryż-Kraków 2018.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony