Rostrzelane odrodzenie / Rозстріляне відродження. Almanach ukraińskiej prozy i poezji z lat 1917-1933 ułożony przez Jurija Ławrinenkę. / Sygn. sm00561
FOT. STANISŁAW MANCEWICZ

Młodzież Czwartego Charkowa


JURIJ SZEWELOW


ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT