Redaktor zachwycony szkicem o uniwersytetach amerykańskich, próbuje załatwiać stypendia

1952-04-08, Jerzy Giedroyc - Olga Scherer

...Pani szkic o uniwersytetach amerykańskich jest naprawdę świetny (...) List do Miłosza przekazałem mu, tym łatwiej, że od przeszło roku mieszka w naszym kolektywie i dopiero przed paroma dniami wyprowadził się do Paryża.