„Ściśle poufna” notata A. Bobkowskiego ze spotkania z Iwaszkiewiczem i Borejszą.

1948-05-22, Andrzej Bobkowski - Jerzy Giedroyc

Dokument zachował się w papierach osobistych Jerzego Giedroycia. W notatce podany jest błędny wiek Borejszy.