Technika pisania książek historycznych

1982-02-20, Jakub Karpiński - Jerzy Giedroyc

...Kierowanie reflektora na wydarzenia przełomowe, a wokół tych wydarzeń buduje się resztę... – precyzuje J. Karpiński, przytaczając dalej argumenty, dlaczego używa przymiotnika "radziecki".