Gratulacje z okazji Nobla dla Miłosza

1980-10-10, Adam Zagajewski - Jerzy Giedroyc

Adam Zagajewski przesyła Jezremu Giedroyciowi gratulacje za wkład w Nagrodę Nobla dla Czesława Miłosza. Pojawia się również wzmianka o felietonie, który AZ opublikował na łamach "Kultury" pod pseudonimem.