1958_1_006

Київ. Журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя, ч. 1 (45) --.01-02.1958 (USA) sygnatura: 1958_1_006

Dwie krótkie recenzje książek wydanych nakładem Instytutu Literackiego: „Szkiców piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego (Paryż 1957) i „Zdobycia władzy” Czesława Miłosza (Paryż 1955).