Październik na odległość

Nowa Kultura (Polska) sygnatura: 1957_1_007

Krajowy komentarz do opublikowanych w 'Kulturze” nr 12 (110) wypowiedzi pisarzy emigracyjnych, dotyczących uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, zakazującej emigrantom publikowania ich utworów w kraju.