Środki polityki gospodarczej

sygnatura: 1949_006

Polemika z Wacławem A. Zbyszewskim, dotycząca oceny, wydanej nakładem „Kultury”, książki Stanisława Gryziewicza „Środki polityki gospodarczej”.