Stanisław Kościałkowski - I poł. XX wieku. / Sygn. sm00330
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


STANISŁAW KOŚCIAŁKOWSKI


„Alma Mater Vilniensis” [1599–1832–1919–1939]
„Kultura” 1950, nr 9/35 

„Alma Mater Vilniensis”
„Kultura” 1951, nr 10/48 

Francuz odkrywa Stanisława Augusta
„Kultura”, 1954, nr 1/75-2/76

Historia reformacji
„Kultura”, 1956, nr 3/101   

Spostrzeżenia i uwagi krytyczne
(I.) „Kultura”, 1957, nr 7/117-8/118 
(II.) „Kultura”, 1957, nr 9/119

W rocznicę styczniową
„Kultura”, 1963, nr 1/183-2/184  

Marian Zdziechowski
„Kultura”, 1964, nr 1/195-2/196