Stanisław Kościałkowski - I poł. XX wieku. / Sygn. sm00330
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


STANISŁAW KOŚCIAŁKOWSKI


„Alma Mater Vilniensis” [1599–1832–1919–1939]
            „Kultura” 1950, nr 9, s. 149–152
„Alma Mater Vilniensis”
            „Kultura” 1951, nr 10, s. 148–150
Francuz odkrywa Stanisława Augusta
            „Kultura”, 1954, nr 1/2, s. 39-60
Historia reformacji
            „Kultura”, 1956, nr 3, s. 107–113
Spostrzeżenia i uwagi krytyczne
            „Kultura”, 1957, nr 7/8, s. 45–69; nr 9 s. 10–30
            „Kultura”, 1957, nr 9 s. 10–30 (dok.)
W rocznicę styczniową
            „Kultura”, 1963, nr 1/2, s. 184–188
Marian Zdziechowski
            „Kultura”, 1964, nr 1/2, s. 166–184