Wręczenie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi.  / Sygn. FIL00872
FOT. STEFAN LINDBLOM

Piszą o Czesławie MiłoszuBiografia:
Andrzej Franaszek, Miłosz, Kraków 2011

Opracowania:
(Redakcja) Nota biograficzna pisarza Cz. Miłosza
„Kultura” 1951, nr 5/43, (na odwrocie karty tytułowej)

Zygmunt Zaremba, Wobec nowego uchodźcy
„Kultura” 1951, nr 7/45-8/46

Juliusz Mieroszewski, Sprawa Miłosza
„Kultura” 1951, nr 7/45-8/46

Oświadczenie (w sprawie nowych emigrantów)
„Kultura” 1951, nr 12/50

Juliusz Mieroszewski, „Poputczik??"
„Kultura” 1951, nr 12/50

Józef Mackiewicz, (list do redakcji)
„Kultura” 1952, nr 4/54

Czesław Miłosz lauretaem Prix Europeen
„Kultura” 1953, nr 4/66

Karl Jaspers, O książce Miłosza (dot. „Zniewolonego umysłu”)
„Kultura” 1953, nr 6/68

Konstanty A. Jeleński, Poeta i historia
„Kultura” 1954, nr 1/75-2/76

Józef Czapski, O dwóch napaściach
„Kultura” 1957, nr 11/121

Stanisław Vincenz, List z Neapolu
„Kultura” 1959, nr 6/140

Józef Czapski, O Brzozowskim
„Kultura” 1963, nr 1/183-2/184

Konstanty A. Jeleński, Poeta i przyroda
„Kultura” 1968, nr 11/254, s. 22-29

Bohdan Czaykowski, „The History of Polish Literature” Czesława Miłosza
„Kultura” 1969, nr 12/276, s. 11-27

Witold Wirpsza, Spokojne muzyki
„Kultura” 1977, nr 5/356, s. 125-133

Konstanty A. Jeleński, O „Ziemi Ulro” po dwu latach
„Kultura” 1979, nr 6/381, s. 15-31

Przemówienie Larsa Gyllenstena, stałego przedstawiciela Akademii Szwedzkiej
„Kultura” 1981, nr 1/400-2/401

Natalia Modzelewska, Miłosz w Polsce na przełomie 1950/51
„Kultura” 1981, nr 3/402

Stefan Wyszyński, Do świadków promocji doktorskiej laureata nagrody Nobla Czesława Miłosza
„Kultura” 1981, nr 7/406-8/407

Konstanty A. Jeleński, Jestem Miłoszem, Miłoszem być mogę...
„Kultura” 1983, nr 11/434, s. 137-143

Maria Danilewicz-Zielińska, Literatura źle widziana
„Kultura” 1985, nr 6/453

Renata Gorczyńska, Czas utrwalony
„Kultura” 1985, nr 10/457

Stanisław Barańczak, Próba angielszczyzny
„Kultura” 1985, nr 10/457

Andrzej S. Kowalczyk, Rok Miłosza
„Kultura” 1990, nr 12/519

Marek Kornat, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
„Zeszyty Historyczne” 2004, nr 150.
Nekrolog Czesława Miłosza od Instytutu Literackiego
„Zeszyty Historyczne” 2004, nr 149, s. 3
Nekrolog Czesława Miłosza od Henryka Giedroycia
„Zeszyty Historyczne” 2004, nr 149, s. 3


Mirosław A. Supruniuk, Czesław Miłosz i Kongres Wolności Kultury
„Archiwum Emigracji” 1998, z. 1, s. 95-102

Mirosław A. Supruniuk, Czesław Miłosz i „londyńczycy”
„Przegląd Polski”- dodatek Literacko-Społeczny do „Nowego Dziennika”, 29 VI 2001

Mirosław A. Supruniuk, Zagadki Czesława Miłosza. Rok 1951 – wstęp do opisu
„Kresy” 2003, nr 2/3, s. 54-79

Rozmowy:
Renata Gorczyńska, Podróżny świata, Nowy Jork 1983
Aleksander Fiut, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków 1994