Wręczenie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi.  / Sygn. FIL00872
FOT. STEFAN LINDBLOM

Piszą o Czesławie MiłoszuBiografia:
Andrzej Franaszek, Miłosz
            Kraków 2011

Opracowania:

(Redakcja) Nota biograficzna pisarza Cz. Miłosza
           „Kultura” 1951, nr 5/43, (na odwrocie kraty tytułowej)
Zygmunt Zaremba, Wobec nowego uchodźcy
           „Kultura” 1951, nr 7/45-8/46, s. 89-95
Juliusz Mieroszewski, Sprawa Miłosza
           „Kultura” 1951, nr 7/45-8/46, s. 95-102
Oświadczenie (w sprawie nowych emgrantów)
           „Kultura” 1951, nr 12/50, s. 3
Juliusz Mieroszewski, „Poputczik??"
           „Kultura” 1951, nr 12/50, s. 73-75
Józef Mackiewicz, (list do redakcji)
           „Kultura” 1952, nr 4/54, s. 153-155
Czesław Miłosz lauretaem Prix Europeen
           „Kultura” 1953, nr 4/66, s. 2
Karl Jaspers, O książce Miłosza (dot. „Zniewolonego umysłu”)
           „Kultura” 1953, nr 6/68, s. 118-120
Konstanty A. Jeleński, Poeta i historia
           „Kultura” 1954, nr 1/75-2/76, s. 179-185
Józef Czapski, O dwóch napaściach
           „Kultura” 1957, nr 11/121, s. 127-129
Stanisław Vincenz, List z Neapolu
           „Kultura” 1959, nr 6/140, s. 22-29
Józef Czapski, O Brzozowskim
           „Kultura” 1963, nr 1/183-2/184, s. 199-211
Konstanty A. Jeleński, Poeta i przyroda
           „Kultura” 1968, nr 11/254, s. 22-29
Bohdan Czaykowski, „The History of Polish Literature” Czesława Miłosza
           „Kultura” 1969, nr 12/276, s. 11-27
Witold Wirpsza, Spokojne muzyki
           „Kultura” 1977, nr 5/356, s. 125-133
Konstanty A. Jeleński, O „Ziemi Ulro” po dwu latach
           „Kultura” 1979, nr 6/381, s. 15-31
Przemówienie Larsa Gyllenstena, stałego przedstawiciela Akademii Szwedzkiej
           „Kultura” 1981, nr 1/400-2/401, s. 22-25
Natalia Modzelewska, Miłosz w POlsce na przełomie 1950/51
           „Kultura” 1981, nr 3/402, s. 107-115
Stefan Wyszyński, Do świadków promocji doktorskiej laureata nagrody Nobla Czesława Miłosza
           „Kultura” 1981, nr 7/406-8/407, s. 14-15
Konstanty A. Jeleński, Jestem Miłoszem, Miłoszem być mogę...
           „Kultura” 1983, nr 11/434, s. 137-143
Maria Danilewicz-Zielińska, Literatura źle widziana
           „Kultura” 1985, nr 6/453, s. 122-131
Renata Gorczyńska, Czas utrwalony
           „Kultura” 1985, nr 10/457, s. 121-127
Stanisław Barańczak, Próba angielszczyzny
           „Kultura” 1985, nr 10/457, s. 127-131
Andrzej S. Kowalczyk, Rok Miłosza
           „Kultura” 1990, nr 12/519, s. 120-123
Mirosław A. Supruniuk, Czesław Miłosz i Kongres Wolności Kultury
           „Archiwum Emigracji” 1998, z. 1.
Mirosław A. Supruniuk, Czesław Miłosz i „londyńczycy”
           „Przegląd Polski”- dodatek Literacko-Społeczny do „Nowego Dziennika”, 29 VI 2001
Mirosław A. Supruniuk, Zagadki Czesława Miłosza. Rok 1951 – wstęp do opisu
           „Kresy” 2003, nr 2/3
Marek Kornat, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
           „Zeszyty Historyczne” 2004, nr 150, s. 3-54.
Nekrolog Czesława Miłosza od Instytutu Literackiego
           „Zeszyty Historyczne” 2004, nr 149, s. 3
Nekrolog Czesława Miłosza od Henryka Giedroycia
           „Zeszyty Historyczne” 2004, nr 149, s. 3

Rozmowy:
Renata Gorczyńska, Podróżny świata
           Nowy Jork 1983
Aleksander Fiut, Czesława Miłosza autoportret przekorny
           Kraków 1994